Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03
Elżbieta Mirzejewska2018-08-30T14:38:56+02:00

Elżbieta Mirzejewska Autoryzowany Trener SPW w Gdańsku

Jako Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci Wojakowskichprowadzę zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Trójmiasta. Ponadto na co dzień pracuję jako terapeuta z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Moją ogromną pasją i zainteresowaniem jest szeroko pojęta praca z dziećmi i rodzinami. Chciałabym w swojej pracy pomóc jak największej liczbie dzieci doświadczyć edukacji z jak najlepszej strony, aby były pewne siebie, radosne, ciekawe świata i nie bały się rozwijać swoich pasji i talentów. Prowadzone przeze mnie kursy treningu pamięci pomagają osiągnąć wspomniane wyżej cele. Wyposażają one uczniów w  skuteczne metody i strategie zapamiętywania, organizacji własnej nauki.  Staram się, aby zajęcia były prowadzone głównie w formie zabawy, gdyż pozwalają wypracować u dzieci pozytywne podejście do edukacji, wysokie poczucie własnej skuteczności. Treningi pamięci świetnie sprawdzają się  również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z dysleksją, dyskalkulią. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w takich treningach, gdyż zajęcia przynoszą wiele radości, satysfakcji i wzmacniają poczucie pewności siebie.
Wykształcenie: Studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim: psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, przygotowanie pedagogiczne. Certyfikat Trenera Szkoły Pamięci Wojakowskich. Terapeuta Ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne, animator zabaw dziecięcych.