Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Decyzja o przyznaniu prawa ochronnego

//Decyzja o przyznaniu prawa ochronnego
Decyzja o przyznaniu prawa ochronnego2023-09-10T20:02:21+02:00

Decyzja o przyznaniu Prawa Ochronnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2013 r. zakończyliśmy ponad dwuletnią procedurę rejestracyjną na dwa znaki towarowe, które tym samym zostały objęte 10-letnią ochroną w związku z Decyzją O Przyznaniu Prawa Ochronnego.

Wspomnianą decyzją zostały objęte nasze znaki towarowe:

– sklasyfikowany pod pozycją Z.392126 – „szkoła pamięci wojakowskich”

– sklasyfikowany pod pozycją Z.392136 – Szkoła Pamięci SPWwraz z przynależnym jej znakiem graficznym.

Co oznacza wprowadzenie okresu ochronnego?

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym może zostać udzielone prawo ochronne.

Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo wyłącznego używania znaku towarowego obejmuje w szczególności uprawnienie do:

1. umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;

2. umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3. posługiwania się znakiem w celu reklamy.

Prawo ochronne może zostać udzielone na indywidualny znak towarowy zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa.

Prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać również organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców (wspólny znak towarowy). Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty. Zasady używania tego znaku w obrocie określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację.

Innymi słowy prawo ochronne zgodnie ze swoją nazwą znacznie skuteczniej chroni nas przed nieuczciwą konkurencją. Wielokrotnie trenerzy lokalni zgłaszali, że działał lub działa gdzieś „szkoła pamięci wojakowskich”, o której my nie słyszeliśmy. W takich i podobnych przypadkach będziemy mogli chronić swoje prawa ze znacznie zwiększoną skutecznością.

Dla uwiarygodnienia powyższego oraz dla osób bliżej zainteresowanych tematem  w miniaturkach kilka stron wyciągu z Biuletynu Urzędu Patentowego.


Przy okazji informujemy, że w obecnym roku SPW poświęci się trzem patentowym projektom badawczym, na który udzielono dotacji. Są to następujące projekty:

1.    „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji”

2.    „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu przestrzennego wspomagającego intencjonalne i nieintencjonalne wykorzystanie pamięci”

3.    „Międzynarodowa ochrona patentowa wykorzystania urządzeń mobilnych w celu stymulowania pracy mózgu”