Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Kadra

Kadra2023-09-10T20:31:01+02:00

Kadra

Trenerzy SPW są bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wywodzą się z wiodącej grupy pedagogów i psychologów, pod względem osiągniętych sukcesów dydaktycznych, w pracy z grupami w różnym wieku.

Tajemnicą ich sukcesów jest dostosowanie nowoczesnych metod nauczania do pracy z określoną grupą uczestników. W pracy z małymi dziećmi wykorzystywane są w większym stopniu techniki poglądowe, formy zabawowe pracy, poznawanie polisensoryczne oraz indywidualizowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

W pracy ze starszymi grupami wiekowymi, np. gimnazjalnymi, niezmiernie ważne jest okazanie pełnego zaangażowania, twórczego podejścia do prezentowanych zagadnień. Trener powinien być wzorem osobowym, znaczącą osobowością dla kształtujących się młodych umysłów oraz ich wrażliwości emocjonalno-społecznej. Istotne jest, aby trener w systematyczny i ciągły sposób rozwijał u młodzieży nie tylko ciekawość poznawczą, ale również szacunek do innych, ich indywidualności oraz ukazywał alternatywne drogi dla rozwoju osobowego młodzieży.

Z dorosłymi, bazując na zasadach andragogiki (pedagogiki dorosłych), trener używa częściej metod interaktywnych. Pobudza grupę do dzielenia się swoją wiedzą, a materiał szkoleniowy jest wzbogacany o wypracowane przez grupę rozwiązania oraz pewne ich propozycje.

We wszystkich grupach wiekowych, naczelną zasadą jest nauczyć metod rozwoju własnego umysłu poprzez zwiększenie pewności siebie, podanie niezawodnych narzędzi i technik dla rozwoju poznawczego. Trener dba również o dobry kontakt z rodzicami uczniów, informuje ich o postępach dziecka, wypracowuje strategie wspólnych oddziaływań.

Z kadry trenerów wywodzą się również wychowawcy sprawujący pieczę nad dziećmi i młodzieżą w czasie wyjazdów wakacyjnych organizowanych dla naszych uczestników. Jest to świetna okazja do poznania swoich uczniów w bardzo różnych sytuacjach i sprzyja pogłębieniu kontaktu z wychowankami.