Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03
Anna Zdebska2024-06-05T20:52:22+02:00

Anna Zdebska – Kraków

Moje doświadczenie trenerskie: mnemotechniki są moją pasją od 1993, kiedy zaczęłam je wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na własnej skórze sprawdziłam skuteczność Tablicy Symboli, fenomenalne możliwości metody skojarzeniowej, skrócenie czasu przeznaczonego na naukę dzięki stosowaniu map myśli oraz znaczny wzrost tempa czytania i stopnia zrozumienia tekstu dzięki znajomości technik efektywnego czytania. Prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz ze studentami i osobami pracującymi.

Moje osiągnięcia trenerskie: jako autoryzowany trener SPW wielokrotnie przygotowałam laureatów olimpiad i mistrzostw pamięciowych. Jako trener z dużym doświadczeniem recenzowałam pozycje książkowe dotyczące mnemotechnik oraz udzielałam wywiadów dla prasy, radia i telewizji. Największym sukcesem jest dla mnie zadowolenie kursantów, widoczna poprawa ich zdolności pamięciowych i usprawnienie koncentracji uwagi, a także informacje zwrotne od rodziców o odzyskaniu wiary we własne możliwości, widocznej samodzielności ich dzieci oraz skróceniu czasu poświęconego na naukę.

Najchętniej na zajęciach z technik pamięciowych proponuję: najmłodszym kursantom – gry i ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi  (jej brak jest przeważnie powodem problemów i stresów) oraz zabawy rozwijające pamięć; młodzieży i dorosłym – skuteczne opanowanie mnemotechnik, które ułatwiają funkcjonowanie w szkole, na uczelni czy w pracy.