Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Szkoła na TAK

Szkoła na TAK

2018-11-17T12:44:21+01:0026 grudnia 2009|

„SZKOŁA NA TAK” – to zrealizowany przez naszą szkołę projekt fundacji Kalós Kai Agathós, realizujący program rozwojowy „Pamięć to wiedza„. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szansa – można ją wykorzystać, można przejść obok niej. Wejście do Unii Europejskiej stworzyło wiele nowych możliwości podniesienia poziomu edukacji również w małych szkołach wiejskich, które mają ograniczony dostęp do kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Jednym z rozwiązań, które wykorzystała Szkoła w Gołuszowicach jest przystąpienie do projektu „SZKOŁA NA TAK” fundacji Kalós Kai Agathós współfinansowanego  przez Europejski Fundusz Społeczny. Pozyskana  suma pozwoliła  na realizację programu rozwojowego „Pamięć to wiedza”.

Należy podkreślić, iż jest to jedyna szkoła w gminie Głubczyce, która z sukcesem napisała projekt i pozyskała fundusze unijne. W programie biorą udział nauczyciele i  uczniowie szkoły, niezależnie od wieku i wyników w nauce. Zajęcia prowadzone są przez trenerów  pierwszej w Polsce Szkoły Pamięci SPW z Bydgoszczy.

Szkolenia, którymi objęto wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły odbywają się metoda SPW z zastosowaniem nowoczesnych środków audiowizualnych oraz programów komputerowych. Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia , jak: trening pamięci krótko i długotrwałej, pobudzenie kreatywności, zapamiętywanie różnych elementów i treści, zapamiętywanie słówek z języków obcych, elementy szybkiego czytania, mnemotechniki.   Trening pamięci trwający ponad 7 miesięcy pozwoli dzieciom rozwinąć pamięć i koncentrację.  Poza nauką szybkiego zapamiętywania pomogą między innymi w niwelowaniu takich problemów jak: dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dysleksja i innych trudności w nauce. Przyczynią się do wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijaniazainteresowań, predyspozycji i podwyższania jakości kształcenia.

Zakłada się, że wiedza zdobyta przez nauczycieli będzie wykorzystywana przede wszystkim w pracy z dziećmi i przyniesie owoce długo po zakończeniu programu. Zwieńczeniem zajęć było zorganizowanie w powiecie I Olimpiady Pamięci, w której wzięli udział absolwenci kursu i zaproszeni uczniowie z innych szkół. Gośćmi olimpiady byli: Burmistrz, Starosta, nauczyciele, uczniowie gminy i powiatu.

Szczegóły programu zawarte są na głównej stronie internetowej projektu: www.szkolanatak.pl – zapraszamy