Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

„Szkoła Kompetencji Zawodowych”

//„Szkoła Kompetencji Zawodowych”

„Szkoła Kompetencji Zawodowych”

2018-11-17T12:39:16+01:0020 marca 2011|

Od 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku realizowany jest projekt „Szkoła Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Adresaci projektu: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku poprzez: współpracę z pracodawcami, wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalizację barman, organizację zajęć z języka angielskiego zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, unowocześnienie procesu kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych młodzieży.

Właśnie w ramach realizacji dwóch ostatnich celów uczestnikom projektu zorganizowano kurs umiejętności sprawnego czytania, treningu pamięci oraz koncentracji, motywacji. W wyniku wygranego przetargu kurs prowadzi białostocki oddział Szkoły Pamięci SPW. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5 godziny. Pierwszy kurs trwa od listopada 2010 roku do kwietnia bieżącego roku, a drugi kurs zostanie przeprowadzony na przełomie 2011 i 2012 roku.

Celem kursu jest nabycie przez uczniów następujących umiejętności:

  • Umiejętności sprawnego  czytania ze zrozumieniem:czyli, zwiększenie tempa czytania, wyeliminowanie błędów czytelniczych, podniesienie stopnia zrozumienia czytanego tekstu, wzbogacenie słownictwa, kształtowanie pozytywnych nawyków czytelniczych.
  • Poprawa pamięci w typowo szkolnych zadaniach: czyli ćwiczenia pamięciowe, umiejętność wykonywania notatek, Mapy Pamięci, umiejętność organizowania materiału do zapamiętywania, umiejętność stosowania mnemotechnik w nauce: nauka ortografii, słówek języka obcego, słownictwa polskiego, wzorów, definicji itp.
  • Koncentracja, motywacja, samoocena: umiejętność skupienia uwagi, podzielność uwagi i umiejętność sterowania nią, rozbudzenie chęci czytania, podniesienie poziomu motywacji do pracy umysłowej, umiejętność redukcji stresu, podniesienie poziomu pozytywnej samooceny, samodzielność w planowaniu czasu nauki.