Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Projekty UE

/Projekty UE

Wyniki postępowania


Bydgoszcz, 4 czerwca 2012 roku

Szanowni Państwo!

w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji projektu  nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11

pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B zostały złożone 4 oferty.

(więcej…)

2018-11-17T12:31:57+00:0029 sierpnia 2012|

Ogłoszenie postępowania UDA-POIG.08.02.00-04-001/11

Bydgoszcz, 8 maja 2012 roku

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11 pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B (więcej…)

2020-01-07T23:46:47+00:008 maja 2012|

Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia …. B2B

Firma SPW S.C. realizuje projekt pn. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” , który jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
(więcej…)

2018-11-17T12:32:46+00:0019 kwietnia 2012|

„Dobry start w lepszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dobry start w lepszą przyszłość”

Dzięki staraniom Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zrealizowany był projekt „Dobry start w lepszą przyszłość” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

(więcej…)

2018-11-17T12:34:16+00:0025 marca 2012|

Zapytanie ofertowe dot. projektu 8.2 realizowanego przez SPW s.c.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11 pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B zapraszam do składania ofert na wykonanie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu i termów składania ofert znajdują się tutaj.
(więcej…)

2018-11-17T12:33:18+00:0023 lutego 2012|

‚Recepta na lepszą Pamięć’

osiny1W Szkole Podstawowej w Osinach został zakończony  projekt  „Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz”, którego realizacja trwała od 1 marca br. Beneficjentami byli uczniowie klas I-VI. Celem projektu było włączenie do oferty edukacyjnej nowych zajęć pozalekcyjnych, które mogą przyczynić się do poprawy wyników nauczania.
(więcej…)

2018-11-17T12:36:24+00:006 września 2011|

‚Kierunek koncentracja i dobre oceny’

Projekt „Kierunek koncentracja i dobre oceny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.5 Priorytetu IX. Celem zajęć jest poznanie i umiejętność zastosowania praktycznego technik pamięciowych, oraz poprawa koncentracji uwagi i percepcji. W programie kursu przewidziano również elementy szybkiego czytania.

(więcej…)

2018-11-17T12:40:43+00:0013 maja 2011|

‚Z pamięcią za pan brat’

Projekt „Z pamięcią za pan brat” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku stycznia 2011 r. i trwała do połowy kwietnia. Uczestniczyło w nim ponad 60 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas II – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej  w Witoszowie Dolnym.

(więcej…)

2018-11-17T12:37:05+00:0017 kwietnia 2011|

‚Z pamięcią za pan brat’

Projekt „Z pamięcią za pan brat” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku stycznia 2011 r. i trwała do połowy kwietnia. Uczestniczyło w nim ponad 60 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas II – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej  w Witoszowie Dolnym.

W ramach kursu odbyło się 46 godzin zajęć dla każdej z 4 grup.

(więcej…)

2018-11-17T12:38:06+00:0017 kwietnia 2011|

‚Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz!’

Projekt „Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku października 2010 r. Uczestniczyło w nim 65 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas III – VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

(więcej…)

2018-11-17T12:38:45+00:0017 kwietnia 2011|