Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Zapytanie ofertowe dot. projektu 8.2 realizowanego przez SPW s.c.

//Zapytanie ofertowe dot. projektu 8.2 realizowanego przez SPW s.c.

Zapytanie ofertowe dot. projektu 8.2 realizowanego przez SPW s.c.

2018-11-17T12:33:18+01:0023 lutego 2012|

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11 pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B zapraszam do składania ofert na wykonanie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu i termów składania ofert znajdują się tutaj.

Z poważaniem
SPW S.C.

 


Projekt „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B,
oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.


Bydgoszcz, 7 marca 2012 roku

Zakończenie postępowania na wykonanie oprogramowania

Szanowni Państwo,

w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na wykonanie oprogramowania w ramach projektu „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki zostały złożone 3 oferty. Zwycięzcą ofertę złożyła firma Business Online Services sp. zo.o. , ul. Jagiellońska 103/615, 85-027 Bydgoszcz. Uzyskała ona 100 pkt w kryterium wyboru ofert: cena.

 

Z poważaniem
SPW S.C.

FACEBOOK SPW.PL