Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

„Dzieciaki górą” – program rozwoju dzieci

//„Dzieciaki górą” – program rozwoju dzieci

„Dzieciaki górą” – program rozwoju dzieci

2018-11-17T12:39:43+01:0020 marca 2011|

Na terenie gmin powiatu białostockiego, w szkołach podstawowych w Bogdankach, Księżynie, Tykocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5.  od października 2010 roku realizujemy jest projekt „Dzieciaki górą!”, a w ramach projektu uczniowie uczestniczą  w zajęciach „Bądź mądry!

Projekt jest finansowany w całości przez fundusze unijne i realizowany przez stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Dzieciaki uczestniczyły w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik oraz otrzymali liczne pomoce dydaktyczne, jednak zasadniczą częścią projektu jest 26 spotkań uczniów w ramach kursu „Bądź mądry! Kurs w całości jest autorskim projektem Andrzeja Kupidłowskiego białostockiego trenera Szkoły Pamięci SPW. Również zajęcia z dziećmi oraz z rodzicami realizowane są przez trenerów białostockiego oddziału SPW w oparciu o metody Szkoły Pamięci SPW. Dzieci biorące udział w zajęciach rozwijających pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, a także ćwiczą techniki czytania.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich. Zajęcia rozpoczęły się w października, a skończą mistrzostwami mądrych i rozdaniem certyfikatów wszystkim uczestnikom, nagrody otrzymają zwycięzcy mistrzostw w zapamiętywaniu.

Dzieci spotykają się z trenerem raz w tygodniu, po lekcjach na 2 godziny lekcyjne.

Oprócz technik pamięciowych oraz usprawniających czytanie ze zrozumieniem uczestnicy ćwiczą myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolności matematyczne, podzielność uwagi. Pracują też nad spostrzegawczością oraz zwiększeniem tempa pracy i pewności siebie.

Ogromnym wsparciem dla trenera i uczestników zajęć jest platforma e-learningowa wraz z zestawem programów multimedialnych, która motywuje dzieci do pracy i uatrakcyjnia treningi.  Zastosowanie programów komputerowych do ćwiczeń pozwala na podwyższanie stopnia trudności, w sposób prawie niezauważalny dla uczestników zajęć – treści zapamiętywane na zajęciach stają się stopniowo coraz bardziej złożone, a czas na ich zapamiętanie systematycznie maleje.
W ramach kursu dzieci uczą się posługiwać umysłowymi narzędziami, które pomagają w opanowaniu szkolnego materiału. W zakres kursu wchodzą: trening pamięci, trening koncentracji uwagi, mapy myśli, techniki pamięciowe i szybkie czytanie.

Program stwarza warunki, aby dzieci doświadczały złożoności świata: na zajęciach robione są eksperymenty, obserwacje. Zajęcia służą uruchomieniu możliwie wszystkich zmysłów, proponują gimnastykę mającą równoważyć ciało i umysł, koordynację półkul mózgowych. Trenerzy wykorzystują rysowanie, obrazy, kolor i ruch, które pomagają dzieciom w uczeniu się, m.in. ortografii, cyfr, trudnych słówek. W ramach zajęć realizowany jest również blok zabaw integracyjnych wspomagających rozwój społeczny dziecka, zabaw podnoszących umiejętności komunikacyjne. Dzieci odkrywają własny potencjał i zdolności dzięki temu budują wewnętrzne przekonanie, że sobie poradzą w szkole, w życiu. Zajęcia także motywują dzieci do uczenia się, rozwijania zainteresowań, wzmacniają poczucie własnej wartości, udział w zajęciach sprawia, że wzrasta wśród uczestników ocena własnych możliwości, własnego potencjału.

FACEBOOK SPW.PL