Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Nowa Platforma e-learningowa SPW Delfin

//Nowa Platforma e-learningowa SPW Delfin

Nowa Platforma e-learningowa SPW Delfin

2018-11-17T12:35:39+01:0025 sierpnia 2010|

 Z przyjemnością informujemy, że Firma SPW S.C. zrealizowała projekt „Województwo Kujawsko – Pomorskie intelektualnym centrum Polski dzięki modernizacji i reorganizacji SPW S.C.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.3 „Rozwój komercyjnych e-usług”. Wartość dotacji wyniosła 70% całości inwestycji, w tym ze środków Unii Europejskiej 85%.

Celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie stosowania w gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Szczegółowym celem projektu było:

(A) zwiększenie potencjału firmy w zakresie działalności opartej o ICT,
(B) umocnienia pozycji firmy jako lidera na rynku edukacji w zakresie zapamiętywania i
szybkiego czytania,
(C) wprowadzenie nowych usług w zakresie zapamiętywania i szybkiego czytania opartych o
technologię ICT oraz
(D) zwiększenie potencjału organizacyjnego firmy.

Przedmiot projektu obejmował:

1) zakup i uruchomienie serwerów;
2) wykonanie i wdrożenie oprogramowania:
– oprogramowania zarządzania środowiskiem Portalu SPW;
– oprogramowania części informacyjnej Portalu SPW;
– platformy e-learningowej Portalu SPW;
– multimarketu z automatyczną obsługą transakcji i płatności online;
– platformy telepracy.
3) Uruchomienie stanowisk telepracy
Dodatkowo w związku z realizacją projektu konieczne były następujące działania:
4) Promocja projektu
5) Usługi doradcze wspomagające proces zarządzania projektem.

Dzięki realizacji projektu powstały następujące produkty:

 • Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1 szt;
 • Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji – 7 szt (w tym 5 serwerów
  wskazanych także poniżej w oddzielnym wskaźniku oraz 2 laptopy);
 • Liczba uruchomionych serwerów – 5 szt;
  – Liczba uruchomionych aplikacji – 4 szt (portal; e-learning; multimarket; narzędzie
  telepracy);
 • Ilość zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 2 szt;
 • Liczba uruchomionych portali – 1 szt (portal jest aplikacją internetową, więc także jest
  uwzględniony we wskaźniku powyżej).
 • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu): 2 szt
  Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:
 • Liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa – 3 szt.
Zapraszamy do odwiedzin naszej najnowszej platformy informacyjnej Delfin. Znajdziesz tam dużo informacji dotyczących zagadnień związanych z rozwojem mózgu, treningiem pamięci. Dzięki powiązaniom z takimi serwisami jak portal edukacyjny na gazeta.pl, czy też supermózg w tym samym serwisie, dzięki ciekawostkom zamieszczonym na portalu wiedzy onet.pl zawsze będziesz na bieżąco z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi edukacji i szeroko pojętego rozwoju intelektualnego. Portal znajduje się cały czas w fazie rozwoju i za wszelkie braki i niedociągnięcia z góry przepraszamy. Poniżej krótka specyfikacja dotycząca portalu.

Komponent odpowiedzialny jest za właściwą prezentację  artykułów w podsystemie Portalu SPW. Część  informacyjna serwisu zawiera artykuły prezentowane w działach o określonej tematyce, które z kolei  podzielone są na kategorie stanowiące spójną, integralną tematycznie cząstkę serwisu.

Komponent dostarcza następującą funkcjonalność:

1. Wyszukiwanie w Portalu SPW informacji oraz prezentację ich w formie stronicowanej listy znalezionych artykułów

2. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwiające zdefiniowanie bardziej skomplikowanych zapytań, zgodnie z którymi ma zostać przeszukana baza danych Portalu SPW

3. Prezentację listy artykułów z danego działu bądź kategorii Portalu SPW

4. Prezentację treści pojedynczego artykułu wraz z informacją o jego autorze, dacie powstania, załącznikach do niego

5. Obsługę operacji prezentacji i zarządzania boksami informacyjnymi w Portalu SPW (najnowsze, wybrane aktualności, polecamy, najpopularniejsze, boks reklamowy)

6. Obsługę komunikacji oraz operacji związanych z pobieraniem artykułów ze źródła zewnętrznego

Do części informacyjnej Portalu SPW dostęp posiadają wszyscy Użytkownicy systemu, bez konieczności autentykacji.

Treści publikowane w części informacyjnej portalu, to jest artykuły, trafiają do systemu z dwóch niezależnych źródeł. Pierwsze z nich to panel administracyjny, z poziomu którego Redaktor serwisu w procesie zarządzania artykułami wprowadza lub modyfikuje ich treści, przypisuje do wybranych kategorii oraz określa okres ich publikacji. Drugie zaś to zewnętrzne źródło, z którego komponent, poprzez odpowiedni interfejs, pobiera artykuły pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Wiadomości te są dostępne w postaci XML, pod określonym adresem URL. Artykuły trafiają do bazy serwisu do kategorii Portal SPW/ Aktualności. Artykuły są publikowane natychmiast po imporcie do systemu. Transfer danych następuje cyklicznie (co godzinę). Proces zasilania komponentu danymi przedstawiony został schematycznie na rysunku 3.

 

Część informacyjna powiązana jest z komponentem panel administracyjny Portalu SPW do którego dostęp posiadają wyłącznie użytkownicy o uprawnieniach Redaktora bądź Administratora serwisu. Zależność pomiędzy elementami składającymi się funkcjonalnie na część informacyjną Portalu SPW przedstawiono na rysunku 4 w dziale Część informacyjna systemu SPW 2.
FACEBOOK SPW.PL