Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Pozostałe projekty

//Pozostałe projekty

Pozostałe projekty

2018-11-17T12:45:14+01:0026 grudnia 2009|

Wiele form edukacyjnych realizowanych przez SPW odbywa się poprzez współfinansowane ze środków unijnych oraz przy wsparciu innych instytucji, firm i dotacji. W tym linku opisujemy w skrócie formy, w których uczestniczyło lub uczestniczy SPW.

„Treningu pamięci i koncentracji uwagi”

W październiku 2008 gmina Milejów uzyskała środki na przeprowadzenie „Treningu pamięci i koncentracji uwagi” w ramach Rządowego Programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2008 ” Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Programem objęto 5 szkół w gminie Milejów: SP w Łańcuchowie, SP w Białce, SP w Łysołajach, Zespół Szkół Nr 2 w Jaszczowie, Zespół Szkół Nr 1 w Milejowie. W zajęciach , które odbywały się od 28.10.2008 do 19.12.2008, wzięło ponad 165 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Każda grupa skorzystała z 30 h bezpłatnych zajęć.

„Mnemotechnika – sztuka szybkiego zapamiętywania”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem PARP: Rozwój Kapitału Ludzkiego w MŚP.

Tytuł szkolenia: „Mnemotechnika – sztuka szybkiego zapamiętywania”
Szkolenie przeznaczone było dla osób, których praca wymaga opanowania dużych ilości informacji i związana jest z ciągłym nabywaniem nowej wiedzy.

Projekt zakończony.

„Szybkie czytanie i techniki skutecznego zapamiętywania”

Projekt przygotowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konkretnie był to kurs „szybkie czytanie i techniki skutecznego zapamiętywania” dla klas szóstych.

FACEBOOK SPW.PL