Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Projekty UE

/Projekty UE

Zapytanie ofertowe dot. projektu 8.2 realizowanego przez SPW s.c.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11 pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B zapraszam do składania ofert na wykonanie oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu i termów składania ofert znajdują się tutaj.
(więcej…)

2018-11-17T12:33:18+02:0023 lutego 2012|

‚Recepta na lepszą Pamięć’

osiny1W Szkole Podstawowej w Osinach został zakończony  projekt  „Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz”, którego realizacja trwała od 1 marca br. Beneficjentami byli uczniowie klas I-VI. Celem projektu było włączenie do oferty edukacyjnej nowych zajęć pozalekcyjnych, które mogą przyczynić się do poprawy wyników nauczania.
(więcej…)

2018-11-17T12:36:24+02:006 września 2011|

‚Kierunek koncentracja i dobre oceny’

Projekt „Kierunek koncentracja i dobre oceny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.5 Priorytetu IX. Celem zajęć jest poznanie i umiejętność zastosowania praktycznego technik pamięciowych, oraz poprawa koncentracji uwagi i percepcji. W programie kursu przewidziano również elementy szybkiego czytania.

(więcej…)

2018-11-17T12:40:43+02:0013 maja 2011|

‚Z pamięcią za pan brat’

Projekt „Z pamięcią za pan brat” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku stycznia 2011 r. i trwała do połowy kwietnia. Uczestniczyło w nim ponad 60 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas II – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej  w Witoszowie Dolnym.

(więcej…)

2018-11-17T12:37:05+02:0017 kwietnia 2011|

‚Z pamięcią za pan brat’

Projekt „Z pamięcią za pan brat” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku stycznia 2011 r. i trwała do połowy kwietnia. Uczestniczyło w nim ponad 60 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas II – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej  w Witoszowie Dolnym.

W ramach kursu odbyło się 46 godzin zajęć dla każdej z 4 grup.

(więcej…)

2018-11-17T12:38:06+02:0017 kwietnia 2011|

‚Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz!’

Projekt „Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz” realizowany był w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL i polegał na przeprowadzeniu treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

Realizacja projektu rozpoczęła się od początku października 2010 r. Uczestniczyło w nim 65 uczestników (taka sama ilość chłopców i dziewcząt) z klas III – VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

(więcej…)

2018-11-17T12:38:45+02:0017 kwietnia 2011|

‚Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz!’

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 i na reszcie ruszyliśmy.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim przy serdecznej współpracy grona pedagogicznego i Dyrekcji ruszył program ,,Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz”. Szybko zebrała sie grupa 48 chętnych uczniów, a nawet powstała lista rezerwowa. To cieszy, bo chcemy się uczyć inaczej, szybciej, skuteczniej.

(więcej…)

2018-11-17T12:40:08+02:0017 kwietnia 2011|

„Szkoła Kompetencji Zawodowych”

Od 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku realizowany jest projekt „Szkoła Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

(więcej…)

2018-11-17T12:39:16+02:0020 marca 2011|

„Dzieciaki górą” – program rozwoju dzieci

Na terenie gmin powiatu białostockiego, w szkołach podstawowych w Bogdankach, Księżynie, Tykocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5.  od października 2010 roku realizujemy jest projekt „Dzieciaki górą!”, a w ramach projektu uczniowie uczestniczą  w zajęciach „Bądź mądry!

(więcej…)

2018-11-17T12:39:43+02:0020 marca 2011|
FACEBOOK SPW.PL