Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Projekty UE

/Projekty UE

Podziękowania od Pani Wiceprezes Rady Ministrów

Serdecznie dziękuję za aktywny udział we wspólnej, ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, realizowanej w ramach przedsięwzięcia „10 lat Polski w UE”. Udostępniając swoje projekty i stając się ambasadorami Funduszy Europejskich w swoich społecznościach, umożliwili Państwo pokazanie z bliska skali zmian, jakie się dokonały w Polsce w minionych 10 latach.

Państwa postawa, zaangażowanie i otwartość sprawiły, że w całej Polsce można było poczuć, zobaczyć i dotknąć prawdziwych efektów działania Funduszy Europejskich. Jestem przekonana, że bez Państwa udziału, akcja „10 lat Polski w UE” nie mogłaby się zakończyć sukcesem.

(więcej…)

2018-11-17T12:29:01+01:004 października 2014|

10 lat w Unii Europejskiej

Od 1 maja obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
(więcej…)

2018-11-17T12:29:26+01:004 października 2014|

POIG.05.04.01-04-060/12

Firma SPW S.C. HANNA I TOMASZ WACHOWIAK otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-060/12 pn. „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji

Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów Zjednoczonych.

Budżet projektu : 390 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu: 15.07.2013- 31.12.2014

18.07.2013

Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-060/12 pn.„Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Szczegółowe informacje na temat postępowania dostępne są w załącznikach poniżej.
Z wyrazami szacunku SPW S.C. HANNA I TOMASZ WACHOWIAK


06.08.2013

Wyniki postępowania na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-060/12 pn. „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji „

 

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym zostały złożone trzy oferty na wykonanie usług w ramach „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu wspomagającego kształtowanie pamięci wykorzystującego tradycyjne metody komunikacji „. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski, ul. Zielona Dolina 17, 85-031 Bożenkowo. Uzasadnienie wyboru: oferta osiągnęła najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert, tj. została złożona z najkorzystniejszą ceną.
Z wyrazami szacunku SPW S.C. HANNA I TOMASZ WACHOWIAK 

(więcej…)

2018-11-17T12:30:33+01:003 października 2014|

POIG.05.04.01-04-061/12

Firma SPW S.C. HANNA I TOMASZ WACHOWIAK otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-061/12 pn. „Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu przestrzennego wspomagającego intencjonalne i nieintencjonalne wykorzystanie pamięci”

(więcej…)

2018-11-17T12:31:30+01:003 października 2014|

Super zajęcia z super pamięcią!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Super zajęcia z super pamięcią”

Dobra pamięć, czy szerzej mówiąc, sprawny umysł oraz umiejętność  szybszego, niż dotychczas, czytania oraz motywacja – to w skrócie mówiąc, klucz do sukcesu w nauce.  Uczniowie  i uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, dzięki staraniom Dyrekcji, mieli szansę na rozwój w tym zakresie. W tej to bowiem szkole zrealizowany był projekt „Super zajęcia z super pamięcią” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

(więcej…)

2018-11-17T12:33:49+01:006 września 2012|

Wyniki postępowania


Bydgoszcz, 4 czerwca 2012 roku

Szanowni Państwo!

w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji projektu  nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11

pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B zostały złożone 4 oferty.

(więcej…)

2018-11-17T12:31:57+01:0029 sierpnia 2012|

Ogłoszenie postępowania

Bydgoszcz, 8 maja 2012 roku

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-001/11

pt. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

zapraszamy do składania ofert na dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminów składania ofert znajdują się TUTAJ.

(więcej…)

2018-11-17T12:32:19+01:008 maja 2012|

Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia …. B2B

Firma SPW S.C. realizuje projekt pn. „Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2B” , który jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
(więcej…)

2018-11-17T12:32:46+01:0019 kwietnia 2012|

„Dobry start w lepszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dobry start w lepszą przyszłość”

Dzięki staraniom Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zrealizowany był projekt „Dobry start w lepszą przyszłość” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – i polegał na przeprowadzeniu  treningu pamięci z modułem szybkiego czytania.

(więcej…)

2018-11-17T12:34:16+01:0025 marca 2012|
FACEBOOK SPW.PL